ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ –
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΕΣΤ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ —

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΨΡΩΔ465ΦΥΟ — ΠΦ9

Αθήνα, 07.02.2020

Αριθ. Πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.8171

Μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση, από τις 07.02.2020 έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Επιτροπή για την Οργάνωση Διαχείρισης Τραύματος — Εθνικό Σύστημα Τραύματος, έργο της οποίας είναι η υλοποίηση της Πρότασης για την Οργάνωση Διαχείρισης Τραύματος — Εθνικό Σύστημα Τραύματος (ΕΣΤ), βάσει της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας, των υπαρχουσών υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας, με τους εξής στόχους:

 

  • Ελαχιστοποίηση των προβλέψιμων ή/και αποτρέψιμων θανάτων και βλαβών που προκύπτουν από τραυματικές κακώσεις στην Ελλάδα.  
  • Εφαρμογή βιώσιμου και αποδοτικού Εθνικού Συστήματος Τραύματος (ΕΣΤ).
  • Ορθολογική διαχείριση πόρων, όπως θα κοστολογηθούν από ειδικούς με βάση τα ποιοτικά κριτήρια για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του ΕΣΤ. 

Ειδικότερα στην Πρόταση περιλαμβάνονται:  

 

  • Αναγνώριση Νοσηλευτικών υποδομών που μπορούν να λειτουργήσουν ως Πιλοτικά Κέντρα Τραύματος.
  • Προοδευτική εφαρμογή του ΕΣΤ σε ολόκληρη τη Χώρα.  
  • Προτάσεις αναβάθμισης υπαρχουσών υποδομών και αναδιοργάνωσης λειτουργίας τους για την επίτευξη του στόχου.  
  • Επιλογή & Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού.
  • Κριτήρια Βιωσιμότητας του ΕΣΤ.

Πρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ — UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND,

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA

ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑ —

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ — ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ —

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑ — ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑ — ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑ — ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΣΑΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΝΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΝΑΒΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛ∆ΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΠ ΓΝΑ ΚΑΤ

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΜΑΧΟΣ

JOHN F. BURKE PROFESSOR OF SURGERY — HARVARD MEDICAL SCHOOL

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ — ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HARVARD) /

CHIEF OF TRAUMA, EMERGENCY SURGERY & SURGICAL CRITICAL CARE —

MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, BOSTON USA

(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ, ΒΟΣΤΩΝΗ, ΗΠΑ)

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ

PROFESSOR, EMERGENCY MEDICINE — UNIVERSITY OF BERN, SWITZERLAND

(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ — ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΕΡΝΗΣ, ΕΛΒΕΤΙΑ) /

CHAIR, HEAD & CLINICAL DIRECTOR, DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE

UNIVERSITY HOSPITAL INSELSPITAL, BERN, SWITZERLAND

(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ —

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΝΗΣ, ΕΛΒΕΤΙΑ)