ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ DSTC™ & DΑTC™

27 — 28.11.2005 Λάρισα — DSTC™

03 — 05.12.2007 Λάρισα — DSTC™

26 — 28.11.2008 Αθήνα — DSTC™

16 — 17.02.2009 Αθήνα — DSTC™

29.06 — 01.07.2009 Λάρισα — DSTC™

26 — 28.10.2009 Λευκωσία — DSTC™

20 — 21.05.2009 Αθήνα — DSTC™

20 — 21.05.2010 Αθήνα — DSTC™

24 — 26.05.2012 Αθήνα — DSTC™

14 — 16.02.20013 Αθήνα — DSTC™

13 — 15.02.2014 Αθήνα — DSTC™

12 — 14.02.2015 Αθήνα — DSTC™

25 — 27.02.2016 Αθήνα — DSTC™

16 — 18.02.2017 Αθήνα — DSTC™ & DΑTC™

22 — 24.02.2018 Αθήνα — DSTC™ & DΑTC™

21 — 23.02.2019 Αθήνα — DSTC™ & DΑTC™

21 — 24.10.2020 Αθήνα — DSTC™

12 — 15.10.2021 Αθήνα — DSTC™ & DΑTC™