Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Δημιουργία λογαριασμού

Registering for this site is easy, just fill in the fields below and we'll get a new account set up for you in no time.

Λεπτομέρειες Λογαριασμού

Λεπτομέρειες Προφίλ

Μετεκπαίδευση στο αντικείμενο του Τραύματος

Συμμετοχή σε Διεθνή
Πιστοποιημένα Σεμινάρια Τραύματος &
Μαζικών Καταστροφών

Advanced Trauma Life Support — ATLS

Definitive Surgical & Anaesthetic Trauma Care — DSATC

PreHospital Trauma Life Support — PHTLS

Tactical Combat Casualty Care — TCCC

Advanced Trauma Care for Nurses — ATCN

Emergo Train System — ETS

Emergency Surgery Course — ESTES

MUSEC — ESTES

Άλλο